Historia - historia Monaru w Lesznie
Leszczyński „Monar”  powstał w roku 1984, uchwala z dnia 17.03.1984 Powołano Terenowy Oddział Stowarzyszenia w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 32.
Terenowy oddział do roku 1998 nosił nazwę Punktu Konsultacyjnego Monar.
W tym okresie na terenie byłego woj. Wielkopolskiego intensywnie rozwijała sie narkomania opatowa. Głównymi zadaniem Punktu było kierowanie osób uzależnionych od narkotyków na oddziały detoksykacyjne i do ośrodków stacjonarnych odwykowych Stowarzyszenie. W latach 80-tych ubiegłego wieku leczeniem narkomani zajmowało sie Stowarzyszenie „Monar” i nieliczne Szpitale Psychiatryczne. Leczenie trwało 2 lata.
Następne lata to rozwój działalności Punktu Konsultacyjnego, rozszerzenie oferty o:
• Porady dla rodziców
• Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży
• Porady i opieka nad osobami zarażonymi wirusem HIV
Przez wiele lat Punkt Konsultacyjny zmieniał swoje siedziby. Z ulicy Słowia
ńskiej w latach 90-tych XX w. Przeprowadził sie na ulice Grota - Roweckiego, następnie na ulice Łaziebną. W tym tez okresie rozszerzono zadania punktu w związku z narastającym ubóstwem społeczeństwa w okresie transformacji o:
• Udzielanie wsparcia żywnościowego rodzinom ubogim, w szczególności dzieciom
• Udzielanie wszelkiej stosownej pomocy bezrobotnym, bezdomnym, wykluczonym.
W 1998 roku uchwala nr 78 z dnia 29. 09. 1998 Roku przy Punkcie Konsultacyjnym powołano NZOZ, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradni Profilaktyki i Terapii „Monar” w Lesznie.
Poradnie powołano w związku z planowana na rok 1999 reforma Służby Zdrowia, która zakładała, Iz leczenie osób uzależnionych od narkotyków posiadających ubezpieczenie społeczne stanie sie zadaniem powołanych Kas Chorych.
W 1999 roku Poradnia podpisała umowę z Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych w Poznaniu i od tego momentu do dnia dzisiejszego świadczy usługi medyczne z zakresu leczenia uzależnie
ń od narkotyków w tym samym roku. Poradnia kolejny raz zmieniła swoja siedzibę, została przeniesiona na ul. Przemysłowa 27, gdzie mieści sie do dnia dzisiejszego.
Aktualnie trwają przygotowania, aby przy Poradni uruchomić Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla osób Uzależnionych od Narkotyków z 24 miejscami noclegowymi (obecnie 4 miejsca).
Poradnia realizuje świadczenia medyczne z zakresu leczenia uzależnie
ń od narkotyków.
Strona Główna

Historia

Centrum CIK

Download

Mapa

Kontakt
Copyright © 2007 by "Nemesis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: neosoft@op.pl
Godziny otwarcia poradni

od poniedziałku do piątku
od 10.00 - 18.00

Tel. 065 5204143
więcej informacji:
www.monar.org