Centrum CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej
Przy poradni działa Centrum Interwencji Kryzysowej, posiadające aktualnie 4 miejsca noclegowe.
Celem działania CIK jest stworzenie warunków chronionych dla osób uzależnionych lub eksperymentujących z narkotykami utrzymujących abstynencje bądź nieutrzymujących abstynencji, które znalazły sie w sytuacji kryzysowej emocjonalnej, socjalnej, materialnej. Warunki chronione maja zapobiegać do leczenia odwykowego osoby nieutrzymującej abstynencji. Kryzys to przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć. Poprzez sytuacje kryzysowe rozumiemy taki układ relacji człowieka z otoczeniem, w którym pojawia sie duże prawdopodobie
ństwo utraty zdrowia i życia oraz elementów środowiska materialnego, które   decydują o dalszej egzystencji.

Wyróżnić można następujące sytuacje kryzysowe:
- Sytuacje kryzysowe emocjonalne, odnoszące sie do ostrego, przejściowego stanu zaburze
ń       
  równowagi
- spowodowanego zagrożeniami powiązanymi z sensem życia, np. kłótnia z osoba bliska,
  niepowodzeniami w szkole i w pracy.
- Sytuacje kryzysowe materialne – ubóstwo, bezrobocie, bezdomność,
- Sytuacje kryzysowe socjalne – wyrzucanie z domu.
  Wszystkie w/w sytuacje mogą doprowadzić, do zachowa
ń agresywnych, alienacji, izolacji, co
  może być przyczyna pojawienia sie chęci zażycia narkotyków po długim okresie utrzymywania 
  abstynencji
Strona Główna

Historia

Centrum CIK

Download

Mapa

Kontakt
Copyright © 2007 by "Nemesis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: neosoft@op.pl
Godziny otwarcia poradni

od poniedziałku do piątku
od 10.00 - 18.00

Tel. 065 5204143
więcej informacji:
www.monar.org