Strona Główna

Historia

Centrum CIK

Download

Mapa

Kontakt
Strona Główna
Główne cele Monaru

•   Przeciwdziałanie narkomanii;
•   Upowszechnianie w społecze
ństwie wiedzy na temat negatywnych skutków prawnych,
    społecznych i zdrowotnych uzywania narkotyków;
•   Terapia dla osób eksperymentujących z narkotykami;
•   Leczenie osób uzależnionych;
•   Podejmowanie działa
ń na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie                                                                
      (młodociani przestępcy, bezdomni, niezaradni życiowo);

Zakres działalności:

•   Wykonywanie bezpłatnych testów wykrywających narkotyki w moczu;
•   Poradnictwo dla osób eksperymentujących bądź uzależnionych od narkotyków;
•   Poradnictwo dla rodzin w/w ;
•   Psychoterapia indywidualnaI grupowa;
•   Wydawanie skierowa
ń do ośrodków, oddziałów detoksykacyjnych, szpitali  psychiatrycznych;
•   Prowadzenie zajęć informacyjno- edukacyjnych na temat narkotyków, mechanizmów uzależnie
ń, prawa dotyczącego narkotyków i narkomanii;
•   Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej dla osób eksperymentujących z narkotykami bądź uzależnionych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Centrum dysponuje 4 miejscami noclegowymi;

Personel poradni:
•   Psychiatra II stopnia;
•   Psycholog kliniczny;
•   Specjalista trapi uzależnie
ń;
•   Instruktorzy terapii uzależnie
ń; pracownik socjalny
Przyjmowane są osoby ubezpieczone jak i również nieubezpieczone.
Copyright © 2007 by "Nemesis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: neosoft@op.pl
Godziny otwarcia poradni

od poniedziałku do piątku
od 10.00 - 18.00

Tel. 065 5204143
więcej informacji:
www.monar.org